Història

Els orígens coneguts de l'actual població es remunten a l'Edat del Bronze (entorn de l'1.500 a. C.), període de la Prehistòria al que pertany un xicotet poblat localitzat en la “Peña Ajuerá” (enclavament proper al casc urbà).


Ja de l'època Romana existeixen importants restes d'una Vila en la partida dels “Terrers de Zorrilla”, d'on procedeix una interessant inscripció funerària actualment col·locada en la façana de l'Església Parroquial. Però el moment en el qual podem situar l'origen de l'actual emplaçament d'Assuévar s'estableix en l'Època Islàmica, moment en el qual es construeix el Castell d'Assuévar, al que s'associaria una xicoteta alqueria denominada AZUBEBA en el “Llibre del Repartiment”. També a aquest període pertanyen els propers assentaments de “Les Taules del Mercat”, de “ La Penya Asolá” o de el “Collado dels Moros”.


Ja en el s. XIII, Jaime I farà donació del Castillo i la Vila d'Assuévar a Juan Gonçalvez d'Heredia (1238), tal com apareix reflectit en el “Llibre del Repartiment”, encara que permetent als musulmans seguir ocupant les seues terres. Obligada a rebre el baptisme amb el pas dels segles, la població morisca d'Assuévar patirà les desastroses conseqüències de la rebel·lió en la Serra de *Espadán (1529), i finalment, l'any 1609, es produirà la seua definitiva expulsió, quedant el terme municipal totalment deshabitat.


La Carta de Població de 1609 concedida pel senyor d'Assuévar, José Folch de Cardona, va facilitar l'arribada de nous pobladors que van iniciar una nova etapa, ja exclusivament cristiana, origen de l'actual població.

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Azuébar, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Calle Excma. Diputación, 5, Ajuntament de Azuébar, 12490, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).